ZAINTERESOWANIA

Widzenia duchowe   Widzenia duchowe

Fundacja Widzenia duchowe                                           Fundacja Widzenia duchowe  (KRS)        Dane KRS: FUNDACJA WIDZENIA DUCHOWE

 

WIDZENIA   DUCHOWE  stanowią narzędzie do wspomagania rozwoju duchowego człowieka.

Dają wgląd w codzienne życie poprzez analogie, porównania, zobaczenia w spokoju, jak coś wygląda z innej perspektywy. Dają możliwość zrozumienia pewnych subtelnych zależności duchowych i prawidłowości. To także możliwość zobaczenia czym jest własne życie, czym jest życie wielu ludzi, dokąd zmierzamy, co jest celem istnienia, czemu to służy. To wspaniała możliwość, aby znaleźć radość, pogodę ducha, chęć do pracy, chęć do współpracy z innymi, chęć doświadczania i uczenia się, a nawet do robienia z większym spokojem rzeczy, które uważamy za niezbędne, ale niezbyt miłe. To znacznie zwiększa odporność na stresy dnia codziennego, na wszelkie wyzwania życiowe. Wprowadza zrozumienie zasad, co z czego wynika i dlaczego. Taki spokój ma wartość i jest trwały. Człowiek nie daje się wtedy z byle powodu wyprowadzić z równowagi, nie ulega łatwo emocjom, czuje w sobie więcej pokory, stara się głębiej spojrzeć na to, co się stało.

Czym jest rozwój duchowy?

– Jest poznawaniem siebie, rozumieniem życia, co daje spokój i równowagę, odporność na stresy. Wraz z każdym tego aspektem człowiek lepiej rozumie także i innych oraz dlaczego coś dzieje się tak, a nie inaczej. Nie powoduje to wywyższania się, bowiem inni też mają taką zdolność w sobie, aby się tego nauczyć i samemu doświadczyć.

 Czemu służą widzenia duchowe?

– Są rozszerzeniem tego, co już znamy jako widzenie oczami poprzez zmysł wzroku. Umożliwiają dostrzeżenie rzeczy i spraw, na które zwykle nie zwracamy uwagi, gdy jesteśmy skupieni na różnych aspektach swego życia. Pomagają rozwojowi duchowemu człowieka i kontakt z własną duszą. Dają możność uzyskania odpowiedzi na niektóre pytania. Pomagają dojściu do siebie samego, uzyskania lepszego kontaktu z samym sobą, do serca, do źródła.
 

Polecam prezentację video ze spotkania Artura Zgadzaj i Beaty Szkolnickiej z Januszem Zagórskim z cyklu Oblicza duchowości w Niezależnej Telewizji

Film jest także dostępny na YouTube:    https://www.youtube.com/watch?v=HRCh6hTQKLc

Artykuł : Miłość nie tylko do roślin

Home ZAINTERESOWANIA