Przestrzeń miejska 2

Modernizacja dziedzińca we Wrocławiu, ul. Nankiera - plansza

Plansza – u góry z lewej strony stan po modernizacji, a po prawej przed.

Cel opracowania –  remont i odnowienie dziedzińca przy ul. Nankiera 5-7 we Wrocławiu polegający na zaprojektowaniu placyku rekreacyjnego, ciągu pieszo-jezdnego, miejsc parkingowych, odnowieniu strefy wejściowej oraz wnęki na śmietnik, zamontowaniu nowej bramy wjazdowej oraz furtki.  Zaprojektowanie zieleni. Powierzchnia działki wynosiła 428 m2.

Opis stanu istniejącego : wjazd na teren znajduje się od strony ul. Jodłowej. Brak było bramy wjazdowej i furtki. Wszystkie ściany otaczające dziedziniec były w złym stanie technicznym. Nawierzchnia była we fragmentach betonowa, w większości jednak gruntowa. Na terenie występował trzepak. Brak zieleni.

Nankiera rzut 2D z opis_crop

Modernizacja dziedzińca we Wrocławiu, ul. Nankiera

Dziedziniec – po odnowieniu w 1999 r.

Opis zamierzenia projektowanego :  istniejąca nawierzchnia betonowa została usunięta, wyprofilowana ze spadkiem w stronę studzienki, a następnie wyłożona kostką betonową w kolorze szarym z wyodrębnieniem fragmentu przewidzianego pod miejsca parkingowe. Tam przewidziano kostkę ekologiczną do obsiania trawą. W głębi dziedzińca usytuowano placyk rekreacyjny w kształcie koła, wokół którego zlokalizowano drewnianą pergolę. Pod nią znajdują się drewniane ławki, zamocowane na murku z cegły klinkierowej.  Murek przechodzi w swobodną  linię z kostki klinkierowej o szerokości jednej cegły, biegnącą w płaszczyźnie posadzki do furtki. Na środku placyku utworzono kompozycję z centralnie usytuowaną kaliną sztywnolistną, wokół której nasadzano trzmieliną i umieszczono większe otoczaki.  Przy pergoli posadzono pnącza.

Wykonano nowe cokoły budynków z klinkieru. Od strony parkingu ściana muru została odnowiona i pomalowana na kolor żółty, wykonano wyższy cokół oraz łuki z klinkieru. Istniejącą wnękę na śmieci w całości wyłożono płytkami z klinkieru oraz zadaszono pergolą, po której pną się pnącza.  Pozostałe, uszkodzone fragmenty muru od ul. Jodłowej zostały także odnowione i pomalowane na kolor żółty. Zachowano trzepak.