Ogród 2

Ogród przed modernizacją.

Ogród przed modernizacją.

Ogród przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu.

Powierzchnia ogrodu 110 m2.

Ogród we Wrocławiu, ul. Suwalska - po 2 latach

Ogród we Wrocławiu, ul. Suwalska – po modernizacji

Ogród przy mieszkaniu, znajdującym się w budynku wielorodzinnym to praktycznie długi i wąski pas ziemi o dużym nachyleniu. Tylko dwa nieduże fragmenty ogrodu znajdowały się na poziomie tarasu.

Przed modernizacją skarpa występowała praktycznie na całej długości ogrodu.

Zasadnicza zmiana polegała na podniesieniu terenu wokół tarasu. Uskok  (wynikający z różnicy terenu) został przesunięty pod samą granicę działki.

Projekt ogrodu we Wrocławiu, ul. Suwalska

Projekt ogrodu we Wrocławiu, ul. Suwalska

Ogród we Wrocławiu, ul. Suwalska - po 2 latach

Ogród we Wrocławiu, ul. Suwalska – po modernizacji

Wykonano drewnianą palisadę oraz schody terenowe w dół skarpy. Skarpę obsadzono trzmieliną oraz irgą, a przy schodach posadzono dwie odmiany rokitnika. Wzdłuż ścieżki rosną różne gatunki niskiej tawuły japońskiej oraz pięciornika. Ścieżka została wykonana z płyt betonowych osadzonych w żwirku. W części podniesionej, przy tarasie rosną ozdobne gatunki traw oraz róża okrywowa. Wzdłuż płotu z siatki posadzono różnego rodzaju pnącza.