Rośliny obsypano białym grysem.
Biała barwa grysu tworzy jasną plamę, która ładnie kontrastuje z zielenią roślin oraz brązem kostki, jednocześnie podkreśla jej swobodną linię. Linia ta zmiękcza geometrię kompozycji oraz dodatkowo akcentuje istniejące drzewo, które otaczają kręgi z brązowej kostki.Wzdłuż tej linii, obok drzewa zlokalizowano ławki, które wraz z grupą kamieni tworzą odrębną mikro przestrzeń.
Wejście na dziedziniec odbywa się poprzez klatkę budynku od ulicy Uniwersyteckiej 19-20.

Przestrzeń miejska 1

Celem opracowania był remont i odnowienie dziedzińca przy ul. Uniwersyteckiej 19/20 we Wrocławiu o powierzchni 90 mkw. Nawierzchnia dziedzińca była w przeważającej części betonowa, a w części gruntowa. Poza istniejącym, pojedynczym drzewem inna zieleń nie występowała.

Zakres opracowania : odnowienie nawierzchni i cokołu dziedzińca, remont studzienki, wymiana krat pod oknami, zaprojektowanie placyku rekreacyjnego oraz zaprojektowanie zieleni.

W pierwszym etapie została usunięta nawierzchnia betonowa. Teren został utwardzony i wyprofilowany ze spadkiem w stronę studzienki.

Powierzchnię posadzki wyłożono płytami betonowymi w kolorze szarym o wymiarach 50 x 50 cm, łączonych co 4 płyty. Pomiędzy nimi położono kostkę z piaskowca w kolorze brązowym o wymiarach 8 x 8 cm. Koła wyodrębniające grupę kamieni i drzewo oraz linię oddzielającą zieleń ułożono również z kostki z piaskowca. W środku grupy 3 kamieni nawierzchnię wybrukowano drobnymi, białymi otoczakami na wodoszczelnej zaprawie.

Nawiązując do już wykonanego cokołu na sąsiednim budynku, obłożono cokół dziedzińca płytami z piaskowca o wielkości 73 x 100 cm wykończonymi fazą

Posadzono następujące cieniolubne rośliny:
winobluszcz trójklapowy, trzmielinę, laurowiśnię, irgę poziomą, hortensję, cis pospolity oraz gajowca żółtego.